Avís legal

1.- Informació legal i acceptació.

Per a complir amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI) es regula l’ús del servei de la Website en http: https://www.arauca.org/ que la Cooperativa ARAUCA posa a la disposició dels usuaris que accedeixin.

La utilització de la Website atribueix la condició d’usuari d’aquesta i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei de la Website té una durada limitada al moment en el qual l’usuari es troba connectat a la Website o a algun dels serveis que a través d’aquesta es facilitin, havent de llegir atentament el present Avís Legal.

2.- Identificació del propietari de la Website.

El titular de la Website és ARAUCA, SCCL amb C.I.F.: F-64225253, Adreça postal: Rambla, núm. 221 Sabadell. Telèfon: 93 715 54 70. Correu electrònic: info@arauca.org

3.- Objecte i condicions generals de l’ús de la Website.

Aquestes condicions generals regulen l’ús dels serveis del portal que ARAUCA, SCCL (d’ara endavant, ARAUCA) posa a la disposició dels usuaris d’internet, Per la mera utilització del Portal, l’usuari expressa la plena acceptació, sense reserves d’aquestes, les quals podran ser modificades en qualsevol moment.

ARAUCA es reserva la facultat d’efectuar en qualsevol moment, i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Website.

La Website permet a les persones interessades accedir i realitzar en línia a través d’internet la cerca d’informació sobre els immobles que promociona ARAUCA.

4.- Exclusió de responsabilitat.

1.- Informació:

ARAUCA adverteix que la informació continguda en la website pot ser incompleta, contenir errors o estar desfasada. Per aquesta raó, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la Llei, sent els continguts de la Website de caràcter general, de manera que aquesta informació per si sola resulta insuficient per a la presa de decisions de caràcter personal o empresarial per part de l’usuari.

En conseqüència, ARAUCA no es responsabilitzarà de les decisions preses a partir de la informació disponible en la web, ni dels perjudicis que es poguessin derivar en l’usuari o terceres persones respecte a actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda per aquest mitjà. Per aquesta raó, abans de prendre alguna acció derivada del seu contingut, s’haurà de verificar la informació obtinguda en la web mitjançant les oficines Comercials i els registres públics corresponents.

Així mateix, la informació quedarà sotmesa a possibles canvis sense previ avís, respecte el seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

4.2.- Qualitat del servei:

ARAUCA no es responsabilitza dels possibles danys per errors de seguretat que es puguin produir en els equips informàtics dels usuaris o de terceres persones durant la prestació del servei degut a virus informàtics o qualsevol altre element informàtic nociu, ni de l’incorrecte funcionament del navegador Web o per l’ús de versions no actualitzades.

4.3.- Funcionament i disponibilitat del servei:

ARAUCA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Portal, serveis i continguts perquè l’accés requereix dels serveis i subministraments de tercers, inclosa la connexió mitjançant les xarxes de telecomunicacions. En aquest sentit, no és responsable pels danys o perjudicis per la falta de disponibilitat del servei o accés a la pàgina web del portal.

5.- Protecció de dades personals i Cookies.

El tractament o emmagatzematge de dades personals, així com l’ús de Cookies, es farà de conformitat amb la Política de Privacitat i Política de Cookies publicada en: https://www.arauca.org

6.- Fur i jurisdicció.

Les relacions establertes entre ARAUCA i l’usuari es regiran per la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur, ARAUCA i l’usuari amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Sabadell (Barcelona).