Qui som

Cooperativa Arauca

La Cooperativa Arauca és una entitat sense ànim de lucre que promou habitatges a Catalunya al preu que costa fer-los i amb avantatges únics mitjançant Comunitats de Propietaris en el marc de la llei de cooperatives d’habitatge.

Arauca neix de l’impuls d’un grup de professionals de diferents àmbits amb un fort esperit de canvi que, davant les necessitats actuals d’habitatge de qualitat a preus accessibles, decideixen impulsar, a Catalunya, una via alternativa per a facilitar habitatges als ciutadans.

Visió

Facilitar a tota persona l’accés a un habitatge, a través d’un model cooperatiu de referència.

Missió

Aconseguir la satisfacció dels socis procurant habitatges a preu de cost i amb una qualitat òptima.

Valors

  • Innovació: Disposició d’anticipació per tal de donar resposta a les necessitats dels socis.
  • Servei: Entenent per servei la disposició i voluntat d’atenció a les necessitats dels socis en quant al seu habitatge.
  • Vocació Social: Voluntat de transformar la societat i comprometre’s en tots els àmbits relacionant a tots els éssers humans i, principalment, en l’accés a l’habitatge.
  • Professionalitat: Aportar un servei i producte de qualitat òptima amb tot el rigor i control necessari per aconseguir la satisfacció del soci.
  • Participació: Voluntat de diàleg i comunicació amb el soci per tal d’implicar-lo en el procés de promoció del seu habitatge.
  • Transparència: Responsabilitat i claredat en la informació i coneixement sobre el procés de desenvolupament de la promoció per tal d’aportar una total transparència al soci.

Treballem en col·laboració amb:

Fundació Noulloc Habitatge Social

La Fundació Nou Lloc Habitatge Social és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2006 per promoure habitatges de lloguer social assequible. 

Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, constituïda l’any 1983, és l’entitat que representa el conjunt del cooperativisme d’habitatge de Catalunya.

SALAS

Salas és una gestora immobiliària amb gairebé 30 anys d’experiència que s’encarrega de totes les fases de qualsevol projecte: des dels estudis previs a l’entrega final, passant per una atenció personalitzada als clients.