El Sistema Cooperatiu

Com funciona

 

 1. Hi ha persones amb necessitat d’un habitatge amb característiques comunes.
 2. La cooperativa es fa ressò i adquireix, amb el suport de l’administració i/o d’una entitat financera, un solar adequat a aquestes necessitats que permetrà promoure els habitatges mitjançant la constitució del que s’anomenarà una Comunitat de Propietaris o Fase Cooperativa.
 3. La cooperativa negocia amb l’entitat financera una hipoteca comuna per a tots els socis. Al final del procés, tots els socis podran subrogar-se a la hipoteca que es va pactar inicialment, aconseguint sovint condicions avantatjoses.
 4. La cooperativa, organització sense ànim de lucre i d’estructura reduïda, contracta els serveis d’una empresa que s’encarregarà de la gestió integral de les diferents fases. L’empresa gestora s’encarrega de tot el procés de desenvolupament de la promoció. Aquest procés es porta a terme en constant contacte i sota la supervisió del Consell Rector de la Cooperativa, el Consell de Fase i els socis.
 5. Els socis escullen entre els seus membres a aquells que formen el Consell de Fase, òrgan regulador i representatiu de tot el col·lectiu. Aquest òrgan està directament informat de cada pas en l’evolució de la fase cooperativa. Per una altra part, anualment es celebra una Assemblea General de la Fase Cooperativa a la que assisteixen tots els socis.
 6. Una vegada acabat el procés d’obra i realitzades les visites d’obra i  i qualitat, la Cooperativa adjudica els habitatges als seus socis davant notari.
 7. Finalment, es procedeix al servei de postvenda dels habitatges i, una vegada conclòs i assolit l’objectiu fonamental dels socis, es dona de baixa la fase cooperativa.

Avantatges per als socis i sòcies

El model de comunitat de propietaris és molt avantatjós per al soci perquè es tracta d’un sistema:

 

 • Racional. El soci paga per l’habitatge el preu que costa fer-lo ja que paga per ell mateix el cost del solar, de la construcció i de la gestió.
 • Segur. És un sistema d’accés a l’habitatge amb un doble marc regulador: la Llei de cooperatives i els propis estatuts de la cooperativa.
 • Participatiu i democràtic. Els socis coneixen totes les decisions que es prenen. De fet, cada soci té un vot. Per facilitar l’organització interna, es creen diferents òrgans de participació: Consell de Fase, assemblees generals de fase i assemblees generals de la cooperativa. El Consell de Fase està format per representants escollits pels propis socis i aquest es reuneix de manera periòdica amb el Consell Rector i l’empresa gestora per conèixer els avenços de la promoció.
 • Transparent. En tot moment s’informa al soci de l’estat de la promoció mitjançant les reunions del consell de fase, les assemblees generals de fase, les assemblees generals de la cooperativa, les visites d’obra i els informes bimensuals.
 • Sostenible. Es tracta d’un sistema basat en la demanda real, de manera que només es construeix a on hi ha una necessitat per cobrir.

Empresa gestora

La gestió d’una promoció immobiliària requereix d’un equip d’especialistes que es responsabilitzin de la gestió del projecte.

En aquest sentit i amb el doble objectiu de reduir al mínim el costos estructurals i garantir a la vegada l’èxit de les promocions; s’aposta per la contractació d’una empresa que gestioni, de manera integral, cadascuna de les fases de la cooperativa.

Aquesta empresa és SALAS, una gestora amb gairebé 30 anys d’experiència i més de 3.500 llars entregades entre Catalunya i Balears.